De onbevlekte ontvangenis

Rentabel voor het familiegraf van de graaf van Monterrey in Salamanca, geschilderd ter gelegenheid van de aanvaarding door paus Gregorius XV van het dogma van de onbevlekte ontvangenis.

3 / 11